Wat is de waarde van jouw woning?
Wat is de waarde van jouw woning?

Woningtaxatie

Bij een woningtaxatie gaat het om de waardeschatting van een huis. Om dit zo goed mogelijk te doen is specialistische kennis nodig. Deze heb ik in huis!

Marktomstandigheden vormen een belangrijke factor bij de waardering van woningen. Het is belangrijk dat een taxateur kennis heeft van de lokale markt en weet wat er in bepaalde omgevingen speelt. De prijsontwikkelingen op de markt van min of meer vergelijkbare woningen in de omgeving zijn van groot belang. 

Andere belangrijke factoren bij woningtaxaties zijn onder andere privaat- en publiekrechtelijke aspecten, de bouwtechnische toestand van de woning, duurzaamheid, energiebesparende maatregelen, eventuele verontreinigingen en de fysieke aspecten van de woning zoals de oppervlakte, de aanwezigheid van tuin, garage, balkon enzovoort. 

Waarom je woning laten taxeren?

Een woningtaxatie wordt altijd met een bepaald doel uitgevoerd. 

Het doel van de taxatie kan zijn:

  • Het verkrijgen van (hypothecaire) financiering
  • Het verkrijgen van NHG (Nationale Hypotheek Garantie)
  • Het bepalen van de waarde voor en na een verbouwing
  • Het maken van een juiste afweging bij aan- of verkoop van panden
  • De verdeling en overdracht van de waarde bij nalatenschap of boedelscheiding

Met alle bovengenoemde factoren dient een taxateur rekening te houden.

Taxatierapporten volgens de landelijke eisen

De rapporten die ik opstel, voldoen aan de criteria om gevalideerd (gewaarmerkt) te worden door een erkend instituut (meestal het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Deze ziet erop toe dat de taxatie geheel conform de richtlijnen en regelgeving is opgesteld. Met deze objectief betrouwbare en heldere taxatierapporten kunnen banken en financieringsinstellingen, geldverstrekkers, intermediairs en uiteraard ook de consumenten inzicht krijgen in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand komt. Het nieuwe taxatierapport die vanaf 1 juli 2021 in werking treedt, geeft de consument een nog beter inzicht van de woning. De leesbaarheid is verbeterd en de bouwkundige staat is uitgebreider vastgelegd. Echter is dit rapport niet een vervanging van een bouwkundige keuring. Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op de duurzaamheid van de woning, wat er reeds aan maatregelen is genomen om de woning duurzamer te maken en wat er hierin nog mogelijk is. 

Door het gevalideerde rapport is voor de consument de objectiviteit en onafhankelijkheid van het taxatierapport gewaarborgd. De consument krijgt een leesbaar en inzichtelijk rapport van de woning.

Ik bied deze professionele taxatiedienst aan tegen scherpe all-in tarieven. Neem contact op voor onze tarieven of meer informatie.

Huis laten taxeren?

Ik sta voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden.

Image

Te koop

AVAILABLE

Jonkerbos 21
2715 SK Zoetermeer
€ 287.500

AVAILABLE

Prins Mauritsstraat 6
2665 CL Bleiswijk
€ 485.000

AVAILABLE

Kerkstraat 3
2665 BD Bleiswijk
€ 339.500

SOLD_UNDER_CONDITIONS

Moutmolen 5
2665 SM Bleiswijk
€ 435.000
Karin de Jong makelaars en woningpresentaties
Karin de Jong makelaars en woningpresentaties